Home Motivation

Motivation

Nhà

Đôi khi tôi cứ muốn cuốn mình vào công việc, bởi khi cho mình một chút khoảng lặng thì chắc có lẽ tôi sẽ nhớ nhà lắm. Ngày xưa tôi thích đi xa, đi để được trải nghiệm, đi để biết thêm nhiều điều về cuộc sống này, được sống tự lập một mình và được làm những gì mình...

Follow Instagram