Trước đây mình luôn sử dụng "tin tưởng bản thân" là một từ khắc cốt nhằm mục đích động viên bản thân sau những điều xảy ra không đúng như ý mình. Nhưng rồi mình lại hỏi: Tin tưởng là gì? Làm thế nào để cảm nhận được mình đang "tin tưởng bản thân"? Đặt trường hợp mình đang đứng trước một vấn...